(v)mbo

FEC biedt veel mogelijkheden op pedagogisch didactisch gebied, voor zowel startende als ervaren docenten. Je kunt kiezen voor een bij jou passend professionaliseringstraject (met name voor starters), maar als je de fase ‘startbekwaam’ voorbij bent, kun je ook kiezen voor een maatwerktraject, training of workshop om je pedagogisch didactische vaardigheden op een hoger niveau te brengen.

 • Bijscholing vmbo-profielen

  Het Fontys Educatief Centrum heeft in dat kader een bijscholingsaanbod ontwikkeld voor vmbo-docenten binnen de vmbo-profielen
 • Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

  Behaal het getuigschrift ‘Pedagogisch-didactische scholing WEB’ en voorzie daarmee in een pedagogisch didactisch getuigschrift (PDG).

 • Media & ICT

  Media en ICT is niet meer weg te denken uit het onderwijs. Ontwikkel jezelf in het omgaan met digitale middelen in het onderwijs. 
 • Talentmanagement

  Vanuit een growth mindset zal de deelnemer talenten ontwikkelen door doelen te stellen en hieraan te werken gedurende de drie maanden.
 • Instructeur (v)mbo

  Veel leeractiviteiten binnen het (v)mbo vinden plaats in practicumruimten. Als instructeur zorg je voor goede instructie, begeleiding en training.
 • Verdiepingstraject instructeur (v)mbo

  Ben je werkzaam als instructeur op een (v)mbo instelling en op zoek naar een verdere verdieping van je kennis en vaardigheden?
 • Pedagogisch Didactische Cursus

  Ben je opleider of begeleider? Dan is de Pedagogisch Didactische Cursus een uitstekende onderwijskundige en didactische basis.